Giới thiệu

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Trở thành số một không phải mục tiêu của chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi là trở thành doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và

Make sure your essay is simple to master. Superior solution would be to pay for college essay writing help In academic writing, but possibly exceedingly hard if you’ve never written yet or don’t know very well what to write about

phân phối các sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho người Việt Nam.

Minh Tâm mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam.

 

SỨ MỆNH

Đối với khách hàng: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ với chất lượng hàng đầu, am hiểu mong muốn của khách hàng; mang đến sự khác biệt và sáng tạo cao. Bên cạnh giá trị chất lượng, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhân văn nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.

Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành người đồng hành số 1 của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao, phát triển các hoạt động văn hóa tinh thần và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Quan tâm và đóng góp tích cực vào các hoạt động thiện nguyện, hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Tâm: Minh Tâm đặt chữ Tâm làm nền tảng; Luôn tuân thủ pháp luật, duy trì văn hóa va đạo đức kinh doanh; Lấy khách hàng làm trung tâm.

Liêm chính: Minh Tâm lấy sự trong sạch và ngay thẳng làm tôn chỉ hoạt động. Các hành vi và hành động của công ty phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức, được khách hàng, đối tác và cộng đồng chấp nhận.

Đam mê: Chúng tôi luôn tâm niệm hạnh phúc nhất là khi chúng ta được làm những gì mình yêu thích và đam mê. “Hãy theo đuổi và nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn.”

Trí: Phối hợp và phát huy tốt nhất các năng lực: quan sát, trí nhớ, suy nghĩ, tưởng tượng, thực hành và sáng tạo để các hoạt động trong công ty như một thể thống nhất, một kết cấu vững chắc và hữu hiệu.

Tín: Minh Tâm coi chữ Tín là tôn chỉ hoạt động; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo thực hiện đúng cam kết.

Nhân: Minh Tâm xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi người lao động là tài sản quý giá nhất; Tạo dựng cuộc sống tươi đẹp cho người lao động trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.