SƠ ĐỒ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

TẦM NHÌN CỦA CÔNG TY

Xây dựng hệ thống phân phối bao phủ khắp toàn bộ 63 Tỉnh, Thành của Việt Nam và có hệ thống và dịch vụ bán hàng tốt nhất Việt Nam.