Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

MinhTam Pharma có Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty là những người có nhiều năm
kinh nghiệm, kỹ năng quản trị, điều hành trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực dược
phẩm . Luôn có tầm nhìn theo chiến lược dài hạn .

Minh Tâm có đội ngũ cán bộ quản quản lý giàu kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên bán hàng (chiếm 70% nhân sự) năng động, có kỹ năng tốt và được huấn luyện, đạo tạo để làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tầm nhìn xây của Công ty: Xây dựng hệ thống phân phối bao phủ toàn bộ 63 Tỉnh và có hệ thống và dịch vụ bán hàng tốt nhất Việt Nam